JĘZYK ANGIELSKI DLA NAUCZYCIELI

Organizujemy kursy doszkalające dla nauczycieli różnych przedmiotów z wykorzystania w edukacji tablicy interaktywnej

DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO :

3 lub 6 godzinne kursy indywidualne lub grupowe obejmujące technikę prowadzenia zajęć z użyciem tablicy interaktywnej oraz e-booków na tabletach - w zależności od potrzeb - oferujemy kursy dotyczące wszystkich etapów edukacyjnych oraz poszczególnych oddziałów od przedszkola do szkoły ponadgimnajalnej.

Tablice interaktywne w edukacji

Obecnie, coraz trudniej wyobrazić sobie skuteczną edukację bez użycia multimediów - filmów, prezentacji multimedialnych, plików audio, czy video. We współczesnym świecie do przekazania wiedzy młodemu człowiekowi już nie wystarczy dobry nauczyciel, tablica i kreda. Dowodzą temu setki badań, oraz liczne głosy doświadczonych pedagogów, którzy apelują do swojego środowiska, aby zaczęło używać nowoczesnych narzędzi informatycznych i komunikacyjnych, by odnieść sukces w nauczaniu nowych pokoleń, dla których znajomość komputera i nowych technologii stała się czymś powszechnym i naturalnym.

Czy technologia może zmienić oblicze edukacji ?

Nowoczesne systemy i narzędzia prezentacji stają się coraz bardziej popularne wśród nauczycieli, którzy chcą efektywnie przekazywać wiedzę, wykorzystując naturalne zainteresowanie młodych ludzi komputerem i nowymi technologiami

Świat stale się rozwija, a technologia nieodłącznie wiąże się z naszym życiem. Przykłady innych krajów, np. Wielkiej Brytanii, gdzie tablice interaktywne są niemal standardem, jasno dowodzą, że praktyczne użycie przyjaznej technologii to nieunikniony kierunek ewolucji w edukacji i nauczaniu.

Czym zatem jest tablica interaktywna?

Tablica interaktywna to urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem multimedialnym. Działa jak duży ekran dotykowy, który w zależności od technologii, w jakiej wykonano tablicę, może być obsługiwany za pomocą palca (technologia pozycjonowania w podczerwieni) lub specjalnego pisaka (technologia elektromagnetyczna).