Nauczyciele

Nauczyciele a rozporządzenie...

W związku z koniecznością zapewnienia zajęć języka angielskiego dla dzieci w przedszkolach na bazie przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej  w nowym roku szkolnym, oraz wynikającą z tego faktu koniecznością uzyskania odpowiednich kwalifikacji przez nauczycieli przedszkola  (Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2014r.  Dz.U. 2014 poz. 1084) przedkładamy ofertę, w ramach której nasza szkoła może pomóc w przygotowaniu nauczycieli do uzyskania certyfikatu First Certificate in English (FCE) na ocenę A lub B, zgodnie z zapisami Załącznika do w.w. Rozporządzenia.

Pierwsza grupa nauczycieli realizujących kurs w naszej szkole będzie przystępować do egzaminu FCE w październiku/ listopadzie 2015. Aby zwiększyć efektywność przygotowania do egzaminu  z uwzględnieniem ukierunkowanych potrzeb  - organizujemy odrębne kursy tylko dla nauczycieli przedszkola.

Zdanie egzaminu FCE na odpowiednią ocenę, wskazaną w Rozporządzeniu jest najistotniejsze i najpilniejsze w uzyskaniu kwalifikacji, gdyż kurs metodyki  wczesnego nauczania języka obcego można ukończyć w roku 2020 r. Równocześnie, ukończenie tego kursu, bez posiadania certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego nie pozwoli nauczycielowi przedszkola uczyć języka angielskiego zgodnie z Rozporządzeniem.

Tak więc, mając świadomość, że odpowiednie przygotowanie nauczycieli do zdania egzaminu z języka angielskiego jest priorytetem, w zależności od obecnych kompetencji językowych danego nauczyciela, organizujemy grupy językowe z zajęciami wyrównawczymi indywidualnie dostosowanymi do potrzeb osób w grupach językowych, które liczą nie więcej niż 8 osób.

Jednen semestr (od września 2015 do stycznia 2016) kursu obejmuje  62 godziny. Cena za semestr wynosi 790 zł od osoby. Zajęcia 2 razy po 2 godziny lekcyjne języka angielskiego tygodniowo, możliwe także w soboty - do uzgodnienia z uczestnikami. 

Dodatkowo, w wakacje organizujemy cztero tygodniowe kursy, w zależności od poziomu grupy mające charakter zajęć wyrównawczych przed rozpoczęciem semestru wrześniowego. Jeżeli poziom grupy będzie określony wg kompetencji językowych Rady Europy na B1/B2 - kurs będzie miał charakter strategii przygotowującej bezpośrednio do egzaminu.

Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do soboty, w godz. 16:00 - 19:00 tj. cztery godziny lekcyjne. Koszt jednotygodniowych zajęć to 330 zł od osoby. Proponowane terminy :

10-15 lipc 2017

17-22 lipc 2017

24-29 lipc 2017

07-12 sierpń 2017


W SPRAWIE SZCZEGÓŁÓW ORGANIZACYJNYCH BARDZO PROSIMY O KONTAKT Z METODYKIEM: MAŁGORZATA BAJER M: 609 734 680

Na Państwa życzenie możemy przedstawić rekomendacje (opinie) o sposobie prowadzenia zajęć przygotowujących do egzaminu FCE wystawione przez naszych Studentów - Nauczycieli przedszkola.

NEW GENERATION LANGUAGE SCHOOL
Szkoła Językowa oparta o informatyczne techniki nauczania nowej generacji

Stosujemy maksimum nowoczesnych technologii informatycznych i technik interaktywnych maksimum metod problemowych i praktycznych, minimum metod podających i tradycyjnych

Nie tracisz czasu na notatki - skupiasz się tylko na zajęciach.  Notatki z lekcji otrzymujesz mailem lub oglądasz na stronie www.

Nie walczymy z smartfonami , ipadami itp ale wykorzystujemy naturalne zainteresowanie dzieci i młodzieży najnowszą technologią informatyczną - uczniowie pracują na tabletach i z tablicą interaktywną.