Aktualności

Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2014r. Dz.U. 2014 poz. 1084

W związku z koniecznością zapewnienia zajęć języka angielskiego dla dzieci w przedszkolach na bazie przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej  w nowym roku szkolnym, oraz wynikającą z tego faktu koniecznością uzyskania odpowiednich kwalifikacji przez nauczycieli przedszkola  (Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2014r.  Dz.U. 2014 poz. 1084) przedkładamy ofertę, w ramach której nasza szkoła może pomóc w przygotowaniu nauczycieli do uzyskania certyfikatu First Certificate in English (FCE) na ocenę A lub B, zgodnie z zapisami Załącznika do w.w. Rozporządzenia.

NEW GENERATION LANGUAGE SCHOOL
Szkoła Językowa oparta o informatyczne techniki nauczania nowej generacji

Stosujemy maksimum nowoczesnych technologii informatycznych i technik interaktywnych maksimum metod problemowych i praktycznych, minimum metod podających i tradycyjnych

Nie tracisz czasu na notatki - skupiasz się tylko na zajęciach.  Notatki z lekcji otrzymujesz mailem lub oglądasz na stronie www.

Nie walczymy z smartfonami , ipadami itp ale wykorzystujemy naturalne zainteresowanie dzieci i młodzieży najnowszą technologią informatyczną - uczniowie pracują na tabletach i z tablicą interaktywną.